Ενίσχυσε οικονομικά το Κίνημά μας

Η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει χορηγούς.

Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και στην κοινωνία.

Στηριζόμαστε σε εσένα.

Ενισχύοντας οικονομικά το κίνημά μας, στηρίζεις την ανεξαρτησία μας και ενισχύεις την εξάπλωση της δράσης μας.

Τα στοιχεία της χρηματοδότησής μας θα δημοσιεύονται εδώ, από 31/1/2018 και θα ανανεώνονται κάθε εξάμηνο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ


 
Πλεύση Ελευθερίας
Εισφορές προς την Πλεύση Ελευθερίας μπορούν να γίνουν μόνο από φυσικά πρόσωπα (όχι εταιρείες κλπ.) και με πλήρη διαφάνεια. Τα προσωπικά δεδομένα εκείνων που εισφέρουν δεν δημοσιοποιούνται χωρίς τη συναίνεσή τους αλλά βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ελέγχου. Κάθε εισφορά γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται είναι αυτά που απαιτούνται κατά τις διατάξεις αυτού του νόμου