Πυρήvας: Πλεύση Ελευθερίας Χαϊδαρίου

Ελ Βενιζέλου Χαϊδάρι
Πού;
Πλ χαιδαριου
Ελ Βενιζέλου
Χαϊδάρι , Αττικης 12461
Ελλάδα
Επικοινωνία
Λάζαρος Σκαμαντζουρας ·
Μέλη: 3

Στοιχεία επικοινωνίας μελών: 

Θα συμμετάσχεις?