Πυρήvας: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

Πού;
Αρχικά οι συναντήσεις θα γίνονται σε καφέ ή σπίτια μέχρι να βρεθεί χώρος για την ομάδα.
Πλατεία Γεωργίου Α'
Πάτρα, Αχαΐα 26222
Ελλάδα
Επικοινωνία
Γεωργιος Παναγιωτοπουλος · · 6949404850
Μέλη: 3

Θα συμμετάσχεις?