Πυρήvας: Freedom Fighters ATH (Ομάδα Νέων)

Πού;
Οι συναντήσεις μας θα πραγματοποιούνται στο κέντρο των Αθηνών, σε μέρη που θα αποφασίζουμε από κοινού.
Αθήνα , Αττική 10683
Ελλάδα
Επικοινωνία
Υποστήριξη Πυρήνων Ελευθερίας ·
Μέλη: 6
Ioannis Meletis Γεωργιοσ Μπρακουλιασ Νικόλαος Αστρουλάκης Anonymous Γιάννης Λευκόπουλος Anonymous

Στοιχεία επικοινωνίας μελών: 

Θα συμμετάσχεις?