Πυρήvας: Πλεύση Ελευθερίας Έδεσσας

Πλατεία Ελευθερίας
Πού;
ΟΙΚΙΑ
Έδεσσα, Ν. Πέλλας 58200
Ελλάδα
Επικοινωνία
Κατερίνα Κωνσταντινίδου
Μέλη: 2

Θα συμμετάσχεις?