Πυρήvας: Πλεύση Ελευθερίας Έδεσσας

Πλατεία Ελευθερίας
Πού;
ΟΙΚΙΑ
Έδεσσα, Ν. Πέλλας 58200
Ελλάδα
Επικοινωνία
Κατερίνα Κωνσταντινίδου
Μέλος: 1

Θα συμμετάσχεις?