Πυρήvας: Πλεύση Ελευθερίας Μυτιλήνης

Πού;
Ξενοδοχείο Λέσβιον
Προκυμαία Μυτιλήνης
Μυτιλήνη, Λέσβου 81100
Ελλάδα
Επικοινωνία
Άκης Σιαμαντζιούρας · · 2108816012
Μέλος: 1
Άκης Σιαμαντζιούρας

Θα συμμετάσχεις?