Πυρήvας: Πλεύση Ελευθερίας Χαϊδαρίου

Ελ Βενιζέλου Χαϊδάρι
Πού;
Πλ χαιδαριου
Ελ Βενιζέλου
Χαϊδάρι , Αττικης 12461
Ελλάδα
Επικοινωνία
Λάζαρος Σκαμαντζουρας ·
Μέλη: 4
Λάζαρος Σκαμαντζουρας

Θα συμμετάσχεις?