Πυρήvας: Ελεύθερο κίνημα (Πλεύση ελευθερίας)

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο κέντρο του Ηρακλείου, συγκεκριμένα στην πλατεία ελευθερίας-Αστόρια
Πού;
Πλατεία ελευθερίας
Πλατεία ελευθερίας Ηράκλειο Κρήτης
Ηράκλειο Κρήτης, Ηρακλείου 713 06
Ελλάδα
Επικοινωνία
Κωνσταντίνος Πατσουράκης · · 6949811263
Μέλη: 5
Νίκος Χαχλιούτης Ηρακλησ Καλογερακησ

Θα συμμετάσχεις?