Πυρήvας: ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διοργάνωση συναντήσεων σε χώρο κεντρικό, προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο.
Πού;
Κομοτηνή
Κέντρο της πόλης
Κομοτηνή, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 69100
Ελλάδα
Επικοινωνία
Υποστήριξη Πυρήνων Ελευθερίας ·

Θα συμμετάσχεις?