Πυρήvας: Θερμαϊκού

Σε χώρο που θα επιλεγεί στα όρια της Περαίας
Πού;
Θα καθοριστεί όταν σχηματιστεί ο πυρήνας Ελευθερίας
Περαία
Περαία, Θεσσαλονίκη 57019
Ελλάδα
Επικοινωνία
Christos Ivanovits · · 6948482008
Μέλη: 7
Κώστας Γιαννικόπουλος Ελένη Πεταλίδου Αθηνά Κωνσταντινίδου Βασίλειος Τσακμάκας Σταυρος Σιδηροπουλος Christos Ivanovits

Θα συμμετάσχεις?