Πυρήvας: Πυρήνες Ελευθερίας Θέρμης

Πού;
Προς το παρόν δεν έχω ορίσει ακριβή χώρο συνάντησης
Θέρμη , Θεσσαλονίκης 57001
Ελλάδα
Επικοινωνία
Γεώργιος Σουμελίδης ·
Μέλη: 3

Θα συμμετάσχεις?