Πυρήvας: Πλεύση Ελευθερίας Α' Αθήνας

Αφού μαζευτούμε κάποια άτομα, θα συναντηθούμε και θα ορίσουμε μόνιμο χώρο συνάντησης.
Πού;
Θα οριστικοποιηθεί αργότερα...
Αθήνα, Αττική 11472
Ελλάδα
Επικοινωνία
Μηνάς Μπιμπίκης · · 6984252596
Μέλη: 14

Θα συμμετάσχεις?